Publikációk

 

Publikációk

 

ESS Topline series:

 

http://www.europeansocialsurvey.org/findings/topline.html

 

ESS adatokat felhasználó magyar vagy magyar szerzők által jegyzett publikációk

Teljes lista letölthető itt

ESS saját publikációi:

Socio.hu (11 évfolyam, 2 szám) ESS különszám: Társadalom változások az ESS prizmáján keresztül (szerk. Oross Dániel, Szabó Andrea, Hajdú Gábor)

https://socio.hu/index.php/so/issue/view/95

Socio.hu ESS különszám: https://socio.hu/archivum/2018/2

Intersections ESS különszám: Intersections Volume 5 Nr 1. Central European Societies on the Map of Europe (szerk Messing V. és Ságvári Bence) https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/548

Messing Vera – Ságvári Bence (szerk.): Közösségi viszonyulásaink 2012/1 A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Budapest 2012. Letöltés

Angol nyelvű, nemzetközi folyóiratokban megjelent magyar szerzők cikkei:

 1. Alexandra Makai, Viktória Prémusz,  Kata Füge, Mária Figler, Kinga Lampek (2015) Social Participation and Health among Ageing People in East-Central Europe Practice and Theory in Systems of Education. Volume 10, Issue 2, Pages 177–185, ISSN (Online) 1788-2591, DOI: 10.1515/ptse-2015-0017, July 2015
 2. Bene Márton (to be published in 2019): Does the context matter? A cross-country investigation of external and internal political efficacy in European context. International Journal of Comparative Sociology
 3. Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő (2014): “Does Institutional Trust in East Central Europe Differ from Western Europe?” European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, 2014 vol. 3 (2), 1-17.
 4. Boda, Zsolt, Medve-Bálint, Gergő (2014) Does Institutional Trust in East Central Europe Differ from Western Europe?. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities -EQPAM, Volume3, No.2, April 2014, pp. 1-17.
 5. Boda, Zsolt; Szabó, A.; Bartha, Attila; Medve-Bálint, Gergő; and Vidra, Zsuzsanna (2014) Politically driven. Mapping Political and Media Discourses of Penal Populism – the Hungarian Case. East European Politics and Societies and Cultures. 2014 dec.
 6. Hajdu Gábor, Hajdu Tamás (2016) The Impact of Culture on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES online first: pp. 1-22. http://dx.doi.org/10.1007/s10902-015-9633-9
 7. Hajdu, G., Hajdu, T. [2018]: Intra-Couple Income Distribution and Subjective Well-Being: The Moderating Effect of Gender NormsEuropean Sociological Review, 34(2), 138-156. https://doi.org/10.1093/esr/jcy006
 8. Hajdu T, Hajdu G (2014) Reduction of income inequality and subjective well-being in Europe ECONOMICS-THE OPEN-ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-JOURNAL 8:(2014-35) pp. 1-29. (2014)
  http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-35
 9. Medve-Bálint Gergő – Boda Zsolt (2014): “The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in East-Central Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2014 vol. 50 (3): 419-454.
 10. Oross, Dániel ; Szabó, Andrea (2018) Youth Democratic Practices in Four European Countries INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION 5 : 3 pp. 1-12. , 12 p. (2018)
 11. Papp, Zsófia, and Veronika Patkós. "The macro-level driving factors of negative campaigning in Europe." The International Journal of Press/Politics 24.1 (2019): 27-48.
 12. Róbert, Péter ; Oross, Dániel ; Szabó, Andrea (2017) Youth, Precarious Employment and Political Participation in Hungary INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3 : 1 pp. 120-146. , 27 p. (2017)
 13. Ridley, Rebecca and Márta Fülöp (2014) Young Hungarian’s constructions of active citizenship: Theoretical models and real-world voices  Citizenship Teaching & Learning, Volume 10, Number 1, 1 December 2014, pp. 25-41(17)
 14. Spéder,  Zsolt and Lívia Murinkó, Richard A. Settersten Jr. (2015) Are Conceptions of Adulthood Universal and Unisex? Ages and Social Markers in 25 European Countries. Social Forces Volume 92, Issue 3Pp. 873-898 Social Forces (2014) 92 (3): 873-898. doi: 10.1093/sf/sot100
 15. Szabó, Andrea ; Oross, Dániel (2017) Cohort-generations and the cumulative effects of life-events on political integration in Hungary WORLD POLITICAL SCIENCE 13 : 2 pp. 221-245. , 25 p. (2017)
 16. Szabó, Andrea ; Oross, Dániel (2017) Factors of Political Interest – the Internal and External Politiical Efficacy in Different Regions of Europe CLOVEK A SPOLOCNOST 20 : 4 pp. 12-26. , 15 p. (2017)
 17. Takács J – Dombos T – Mészáros Gy – P.Tóth T (2012) Don’t Ask, Don’t Tell, Don’t Bother: Homophobia and the Heteronorm in Hungary. In: L Trappolin, A Gasparini and R Wintemute (szerk): Confronting Homophobia in Europe. Social and Legal Perspectives. 79-105. Oxford: Hart Publishing
 18. Takács Judit and Ivette Szalma (2011) Homophobia and same-sex partnership legislation in Europe. In: Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 30(5): 356 – 378.
 19. Takács Judit and Ivette Szalma (2013) How to Measure Homophobia in an International Comparison? In: Družboslovne razprave XXIX (2013), 73: 11–42
 20. Takács, Judit and Ivett Szalma, (2011) “Homophobia and same‐sex partnership legislation in Europe”, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, Vol. 30 Iss: 5, pp.356 – 378
 21. Takács, Judit; J. A. Kelly, T. PTóth, L. Mocsonaki & Y. A. Amirkhanian (2013) Effects of Stigmatization on Gay Men Living with HIV/AIDS in a Central-Eastern European Context: A Qualitative Analysis from Hungary. In: Sexuality Research and Social Policy 10(1):24-34. DOI: 10.1007/s13178-012-0102-5

Magyar nyelvű folyóirat cikkek

 1. Barna Ildikó – Koltai Júlia Anna (2018): A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök belső szerkezete és az attitűdök változása 2002 és 2015 között Magyarországon az ESS adatai alapján. Socio.hu 2018/2
 2. Bene Márton (2018): Bennünk élő politika. A politikai hatékonyságérzetre ható tényezők vizsgálata nemzetközi összehasonlításban. Politikatudományi Szemle, 28(3), 7-31.
 3. Boda Zsolt – Szabó Gabriella – Bartha Attila - Medve Bálint Gergő- Vidra Zsuzsanna (2014): Politikától vezérelve. A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában. Politikatudományi Szemle XXIII/3. 69–94. pp
 4. Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő: “Intézményi bizalom Európa régi és új demokráciáiban”, Politikatudományi Szemle, 2012, 21(2), 27-53. o.
 5. Bódi Ferenc, Farkas Jenő, Róbert Péter (2016) A társadalmi kapacitás/deficit mérésének lehetőségei a skandináv és a visegrádi országok régióinak példáján. Elbírálás alatt a Területi Statisztika című folyóiratnál.
 6. Csepeli György – Prazsák Gergely (2011) Az el nem múló feudalizmus. Társadalomkutatás. Vol.XXIX. 1, pp. 63–79.
 7. Dencső Blanka – Sík Endre (2007) Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon. Educatio 2007/1 pp. 50-66.
 8. Füstös László – Guba László – Szalma Ivett (szerk.): Társadalmi regiszter 2008/1 – A politikai klíma változásai, értékek, gazdasági erkölcs.
 9. GRÜNHUT ZOLTÁN (2015) Innovativitás és kockázatvállalás TERÜLETI STATISZTIKA, 2015, 55(5): 432–448.
  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2015/05/grunhut.pdf
 10. Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2014) Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában. Socio.hu ESS különszám 2014/4.
 11. Huszár Ákos (2013) Foglalkozási osztályszerkezet (I.) —Elméletek, modellek. Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 1. szám pp. 31-56.
 12. Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba A szélsőjobboldal iránti társadalmi kereslet változása Magyarországon. Socio.hu ESS különszám 2014/4.
 13. Király G, Luxander A, Paksi V (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban (Youths’ risk of unemployment in Hungary and in a European comparison)
  Kultúra és Közösség (Culture and Community), 44(3): 139-153
 14. Király G, Paksi V, Luksander A (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében (Domestic attitudes towards the timing of having a first child in the face of uncertainty) Szociológiai Szemle  24(3): 84–112
 15. Király Gábor – Luksander Alexandra – Paksi veronika (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban Kultúra és közösség 2013/III. pp. 139-153.
 16. Kmetty Zoltán – Tardos Róbert (2014) Szubjektív indikátorok szétváló európai mintái – fókuszban a szóródással és a regionális eltérésekkel válság előtt és után. Socio.hu ESS különszám 2014/4
 17. Kmetty Zoltán (2018) Temporális és regionális összehasonlítások lehetséges torzításai. Hogyan kezeljük a nem-válaszolást? Socio.hu 2018/2

 

 1. Laki Ildikó (2012) Napjaink diszkriminációs fogalmai és megjelenési formái. in: Polgári Szemle 2012. december – 8. évfolyam, 3-6. szám
 2. Martos Tamás – Kopp Mária (2011) A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban. A GDP alakulása és az életminőség néhány trendje Magyarországon, 1990—2010. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 12 (2011) 4, pp. 375—394.
 3. Medve-Bálint Gergő – Boda Zsolt (2014) Ki szegényebb, jobban bízik? Az anyagi helyzet, a gazdasági fejlettség és a jövedelmi egyenlőtlenségek hatása az intézményi bizalomra Kelet-Közép-Európában. Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés
 4. Messing Vera – Ságvári Bence – Simon Dávid (2014) „Vajon mire gondoltam?” A demokráciával kapcsolatos attitűdök értelmezési bizonytalanságairól Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés
 5. Messing Vera – Ságvári Bence  (2016) „Ahogy »másokhoz« viszonyulunk, az tükrözi azt, amilyenek magunk vagyunk” A magyarországi idegenellenesség okairól. Socio.hu 2016/1
 6. Murinkó Lívia (2010) Mitől lesz valaki felnőtt? A családi szerepátmenetek és az önállóvá válás szerepe a felnőttség megítélésében. Demográfia, 2010. 53. évf. 1. szám pp. 7–37.
 7. Neményi Mária – Takács Judit Befogadás és idegenellenesség Európában és Magyarországon in: Esély 2005/5 pp. 24-52
 8. Oross, Dániel ; Patkós, Veronika (2018) Magyarországi társadalmi változások az ESS adatainak tükrében: Bevezető  SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE : 2 pp. 1-3. , 3 p. (2018)
 9. Paksi V, Szalma I (2008) A szülővé válás ideális életkora nemzetközi összehasonlításban.  Kultúra és Közösség, 39(4): 62-69
 10. Paksi V, Szalma I (2009) Age norms of childbearing. Early, ideal and late childbearing in European countries
  Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2: 57-80
 11. Paksi V, Szalma I (2009) Mikor vállaljunk gyermeket? A túl korai, az ideális, és a túl késői gyermekvállalás életkori normái európai. Szociológiai Szemle, 3: 92-115
 12. Paksi Veronika – Király Gábor – Luksander Alexandra (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében. Szociológiai Szemle, 24 (3). pp. 84-112.
 13. Patkós Veronika – Vay Farkas Eszter (2012) Boldogíthat-e a politika? A kormánypártra szavazás hatása az egyéni boldogságra. Politikaitudományi Szemle 2012/3 pp. 145-164.
 14. Patkós, Veronika  Politikai polarizáció és gazdasági sikertelenség az európai demokráciákban POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 26 : 4  pp. 29-52. , 24 p. (2017)
 15. Pilinszki Attila – Béres Orsolya – Sipos B. Bernadett – Ittzés Gábor (2014) Mit értékelnek a szociális munkások? Mesterképzésben részt vevő szociális munkások értékrendjének sajátosságai. in: Esély 2014/5 pp. 79-94
 16. Prazsák Gergő (2014) Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai. in: Infonia XIV. évfolyam 2. szám pp. 6-23
 17. Róbert Péter – Valuch Tibor (2013) Generációk a történelemben és a társadalomban. Generációs politikai attitűdök és részvételi minták történeti­szociológiai megközelítésben. in: Politikatudományi Szemle XXII/4. pp. 116–139.
 18. Susánszky Pál (2018) Számítanak az elvek is?: Az elégedetlenség szerepe a politikai tiltakozásokban. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2 pp. 24-45. , 22 p. (2018)
 19. Szabó, Andrea ; Oross, Dániel (2016) A politikai rendszerintegrációt befolyásoló tényezők POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE XXV. : 3 pp. 59-84. , 26 p. (2016)
 20. Szabó, Andrea ; Oross, Dániel (2018)  A politikai érdeklődésre ható tényezők európai perspektívában – a magyar eset SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2018 : 2 pp. 72-94. , 23 p. (2018)
 21. Szalma Ivett (2010) Attitűdök a házasságról és a gyermekvállalásról in: Demográfia, 2010. 53. évf. 1. szám pp. 38–66
 22. Szigeti Fruzsina & Hajnalka Fényes (2018): PhD graduates in Europe. Gender differences of the PhD degree’s labour market benefits.  Kultúra és Közösség, 2018/4: 59-70
 23. Takács J – Szalma I (2013) Az azonos nemű párok általi örökbefogadással kapcsolatos attitűdök Magyarországon. In: SOCIO.HU 3(7): 1-33. DOI: 10.18030/socio.hu.2013
 24. Takács Judit – Szalma Ivett Homofóbia és az azonos nemű partnerkapcsolatok intézményesítettsége Európában in: Szociológiai Szemle 22(1) pp. 61–88
 25. Takács Judit (2008) Ha a mosogatógép nem lenne, már elváltunk volna…”in: Esély 2008/6. pp. 51-73.
 26. Takács Judit Szalma Ivett (2014) A homoszexualitással kapcsolatos társadalmi attitűdök vizsgálata Magyarországon és Romániában. in: Erdélyi Társadalom XII. évf. 1. szám, 2014/1 pp. 9-30
 27. Tardos, Katalin  (2013) Multiple Discrimination and the Quality of Jobs Across Europe. SOCIO.HU 2013:(5) pp. 22-42. (2013)
 28. Vit Eszter (2018) Jóléti rezsimek és a bizalom kapcsolata. Socio.hu 2018/2