Módszertan

A projekt keretében kétévente kerül sor empirikus adatfelvételre, egy körülbelül egyórás kérdőív lekérdezésére, amelyben a kérdések szövege és sorrendje megegyezik minden országban, és a kérdezettek kiválasztása is azonos elvek és módszertan alapján történik.

A kutatások az egyes országokban a 15 éven felüli népességre vonatkoznak nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint, a minta nagysága 1500–2000 fő között mozog.

Az adatfelvétel személyes megkérdezéssel történik, a kérdezőbiztosok a lakásukon keresik fel a mintába került, statisztikai véletlen módszerekkel kiválasztott személyeket, akiket válaszaikkal és adataikkal együtt a kutatás anonim módon kezel.

Az eddigi ESS adatfelvételi évek: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014/15, 2016/17, 2018/19 illetve jelenleg zajlik a tizedik adatfelvételi forduló előkészítése. Magyarország az ESS minden hullámában részt vett.

A projekt keretében a magyar adatokból előállított angol nyelvű, nemzetközi sztenderdeknek megfelelő adatbázis bekerül az ESS adatbankjába, amit a norvég NSD kezel. Ott a többi ország hasonló adataival együtt ingyenesen és szabadon érhető el akadémiai jellegű kutatások és elemzések céljára.

Az ESS és a körülötte felépült tudományos hálózatok a kvantitatív módszertani innováció egyik legfontosabb műhelye Európában. Miközben minden adatfelvételi hullámhoz kapcsolódik módszertani tesztelés és kutatás, nagyobb lélegzetű. A survey módszertan egészét befolyásoló módszertani kísérletek is folynak a konzorcium keretében (i.e. ESS SUSTAIN ESS SUSTAIN2).