“Magyarországon élni” (ESS Webkutatás)

“Magyarországon élni” (ESS Web) online kérdőíves kutatás, amely az emberek véleményét méri fel Magyarországon.

 

Mi a „Magyarországon élni” ESS Web kutatás?

Az ESS Web Survey („Magyarországon élni” kutatás) egy 12 európai országban zajló kutatás magyarországi adatfelvétele, amelynek célja az emberek véleményének és viselkedésének megismerése. A kutatás során gyűjtött adatokat kutatók és más szakemberek használják majd olyan elemzések elkészítésére, amelyek az európai - és köztük a magyar - társadalom legfontosabb jellegzetességeit mutatják be. Mivel a kutatás számos országot érint, így lehetőség lesz összehasonlító elemzéseket végezni az országok között.

Az Ön részvétele ebben a kutatásban rendkívül fontos.

Az Ön részvétele a kutatás során mindvégig önkéntes alapon történik. Szabadon eldöntheti, hogy melyik kérdőívre, illetve a kérdőíveken belül melyik kérdésekre kíván majd válaszolni.

Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a kutatásban, 2022 Szeptembertől kezdődően két-három havonta egy legfeljebb 20 perces, számítógépen vagy okostelefonon/tableten kitölthető kérdőívet kell majd megválaszolnia. A kérdőívek kitöltésére való felkéréseket email-ben vagy SMS-ben fogjuk Önnek elküldeni.

A kutatásban való részvételét az első kérdőívért 3000 forint értékű, majd kérdőívenként 1500 forint értékű vásárlási utalvánnyal szeretnénk megköszönni. A három darab kérdőív kitöltéséért tehát összesen 6000 Ft (1x3000 és 2x1500 Ft) értékű vásárlási utalványt fogunk Önnek küldeni.  Az utalványok postázására három alkalommal, a kérdőív kitöltését követően kerül majd sor az Ön által korábban megadott postai címre.

Az ESS Web Survey kutatásban összegyűjtött anonimizált adatok szabadon hozzáférhetőek lesznek kutatási célú felhasználásra. Az adatok kereskedelmi célra nem lesznek felhasználhatók.

 

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE?

Egy-egy kérdőív kitöltése nagyjából 20 percet vesz igénybe. Ön választhatja meg, hogy mi a legalkalmasabb időpont a kérdőív kitöltésére. Bármikor félbeszakíthatja a válaszadást és egy későbbi időpontban ott folytathatja, ahol korábban abbahagyta.

Amennyiben bármilyen kérdése, technikai problémája adódik a kérdőív megválaszolásával kapcsolatban, az essweb@tk.hu email címen kérhet segítséget.

 

MILYEN TÉMÁKRÓL SZÓL A „Magyarországon élni” ESS WEB SURVEY?

A kutatás az élet számos területével kapcsolatos kérdést érint és minden kérdőív más és más témával foglalkozik majd. Reményeink szerint a kérdések érdekesek lesznek az Ön számára is. A kérdőívekben az Ön személyes véleményére leszünk kíváncsiak, ezért nem szükséges, hogy bármilyen speciális tudással rendelkezzen az adott témákról. Fontos, hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok, minden vélemény egyformán számít!

 

MI TÖRTÉNIK AZ ADATAIMMAL?

Adatait az európai és hazai adatvédelmi szabályozással összhangban szigorúan bizalmasan kezeljük. A kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait kizárólag a kutatást lebonyolító szervezet használja és csakis abból a célból, hogy megküldje a kérdőív kitöltéséhez szükséges információkat, valamint a részvételért járó vásárlási utalványokat. A személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a projekt végeztével, legkésőbb 2024 júniusáig törlésre kerülnek szerverünkről, kivéve, ha erről Ön másképp rendelkezik. 

Személyes adatait harmadik személynek (vagyis az ESS Web Survey kutatásban résztvevő személyeken kívül másnak) nem adjuk ki. A kutatás befejezését követően a kérdőívre adott válaszairól leválasztjuk a személyes adatait (anonimizáljuk) és azt nemzetközi partnerünknek, a párizsi Science Po-nak adjuk át feldolgozásra. A személyes adatait (név, cím, telefonszám) már nem tartalmazó összesített adatbázis a norvégiai Center for Research Data archívumába kerül, amely kizárólag kutatási célokra és csak a regisztrált kutatók számára teszi azt hozzáférhetővé.

 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉSŐBB MEGGONDOLOM MAGAM? MELYEK A JOGAIM?

Amennyiben később meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a kutatásban, úgy az ESSWeb@tk.hu címre küldött kérése alapján vissza tudja vonni részvételét.

Amíg személyes adatait nem választjuk el a kérdőívre adott válaszaitól, Önnek joga van módosítani, korlátozni vagy töröltetni bármilyen korábban megadott információt. Erre azonban nem lesz lehetősége az adatok anonimizálása után, azaz a személyes adatok törlését követően. 

A kutatással kapcsolatban joga van panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy az Egyesült Királyság Információs Hivatalánál (UK Information Commission’s Office).

 

MI ALAPJÁN RÖGZÍTHETJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az ESS Web Survey kutatás lebonyolítása közös érdekünk, amely tudományos kutatási célokat szolgál. A munkát az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és vonatkozó hazai adatvédelmi szabályok betartásával végezzük. 

 

KI A FELELŐS A KUTATÁSÉRT?

A kutatás adatkezelője (data controller) a European Social Survey Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ESS ERIC). Ennek központja a londoni City University. A kutatás magyar résztvevője a Társadalomtudományi Központ (TK), ahol Dr. Ságvári Bence és Dr. Messing Vera a kutatás vezetői. A résztvevők számára ingyenes telefonos segítség áll rendelkezésre hétköznapokon reggel 9 és délután 4 óra között. A telefonszámot az Ön által megadott e-mail címre küldjük majd meg. 

A kutatás végrehajtásáért az ESS ERIC (London, Egyesült Királyság) és a Science Po (Párizs, Franciaország) felelősek. A webes kérdőívhez a Qualtrics applikációt használjuk.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A kutatásról további információkat talál az alábbi honlapokon: 

www.europeansocialsurvey.org, tk.hu/european-social-survey-ess

A kutatást a European Social Survey Adatvédelmi biztosa, és az ESS etikai bizottsága, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatásetikai bizottsága is jóváhagyta.

 

Kapcsolattartási információk:

Fábiánné Borsós Gabriella, kutatási koordinátor: FabianneBorsos.Gabriella@tk.hu vagy 06 70 649 6173

Ságvári Bence, ESS nemzeti koordinátor: sagvari.bence@tk.hu 

Adatvédelmi tisztviselő, ESS ERIC (adatkezelő): dpo.esseric@europeansocialsurvey.org

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: ugyfelszolgalat@naih.hu 

UK Information Commission’s Office 

Postai cím:  Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire, SK9 5AF

Telefon: 01625 545700

A kutatási projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási alapja H2020-INFRADEV-2019-2 támogatja. Ref # 871063.