Gyakornoki felhívás

FELHÍVÁS

FIZETETT SZAKMAI GYAKORLATRA

a Társadalomtudmányi Kutatóközpont (TK)  
European Social Survey (ESS) projektjéhez kapcsolódóan
 

European Social Survey (ESS)

European Social Survey-t (ESS) az Európai Bizottság kezdeményezte 2001-ben abból a célból, hogy kétévente nemzetközileg összehasonlító adatokat nyerhessen az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politika és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól. A Társadalomtudományi Kutatóközpont a kezdetektől, 2001-től fogva a nemzetközi együttműködés tagja volt, és mind a tizenegy hullámban részt vett. Az ESS remek lehetőséget biztosít az európai társadalmak állapotának feltérképezésére, az országok, ország csoportok közötti különbségek és az időbeli változások nyomon követésére. További információk a projektről: www.europeansocialsurvey.org

Társadalomtudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, MA illetve PhD képzésben részt vevő diákok számára a 2023/24-es tanév második félévére. A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a European Social Survey kutatócsoport mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. 

A kiválasztásnál meghatározóak az empirikus adatelemzésben való jártasság (SPSS és/vagy STATA), vagy programozási ismeretek R és Python nyelveken. További előnyt jelentek az adatvizualizációs ismeretek, illetve az ezzel kapcsolatos érdeklődés.

Mit kérünk?

A gyakornok feladata az Intézetben folyó ESS projekthez (https://tk.hu/european-social-survey-ess) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. Az tavaszi félév során meghirdetett pozíció heti 10 óra elfoglaltsággal jár, melyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. 

A jelentkezők feladatai előzetes ismereteik fényében változatosak lehetnek az adatelemzés, adatvizualizáció, módszertani kísérleti elemzések, illetve az ESS-re épülő események (pl. egyetemi adatelemzőverseny) szervezése. A gyakornoki program végén a résztvevőknek lehetősége van beszámolni arról, hogy mit tanultak itteni munkájuk során.

Mit kínálunk?

  • A gyakornok munkáját egy mentor kutató támogatja.·
  • Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). 
  • Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek. Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
  • A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

Pályázni egy rövid CV-vel és motivációs levéllel lehet, amelyben a pályázó röviden foglalja össze, hogy 

  • miért érdekli a gyakornoki lehetőség,
  • milyen módszertani tapasztalatokkal rendelkezik,
  • milyen kutatási témákkal szeretne foglalkozni,

A pályázati anyagot az alábbi email címekre kell elküldeni: 
Messing Vera (
messing.vera@tk.hu) és Ságvári Bence (sagvari.bence@tk.hu ) 

A pályázatok beadásának határideje: folyamatos