Call for Papers: ESS panel a TK „Kit érdekel még a szociológia?” konferenciáján

ESS panel a TK „Kit érdekel még a szociológia?” konferenciáján, 2022. Június 2-3.

 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciát rendez „Kit érdekel még a szociológia?” címmel. A konferencia önálló szekciót dedikál az ESS adatokkal kapcsolatos elemzések bemutatásának. A szekció címe 

A magyar társadalom változó attitűdjeinek térképe. 20 éves European Social Survey Magyarországon.”

A konferenciával kapcsolatos információk az alábbi linken tekinthetőek meg: https://szociologia.tk.hu/konferenciafelhivas-eloadas-kit-erdekel-meg-a-szociologia

 

A szekció leírása: A 2000-es évek eleje óta számos súlyosabb és enyhébb krízist éltek át Európa társadalmai, közöttük hazánk is. A 2000 évek második felének gazdasági válsága, a 2015 év politikai és közéleti kommunikációját meghatározó migrációs válság, a demokrácia válságai (jobboldali populizmus előretörése), a szemünk előtt kibontakozó klíma- és energiaválság, vagy az elmúlt két évet meghatározó járvány kapcsán Európa szerte komplex kihívásokkal szembesültünk és szembesülünk. Ezekre más és más politikai és társadalmi válaszok születtek az európai társadalmak szerkezetétől, gazdasági lehetőségeitől, hatalmi viszonyaitól és társadalmi attitűdjeitől függően. A European Social Survey (ESS), amely már két évtizede segít feltárni és értelmezi azt, hogy ezek a változások miként befolyásolták az európaiak attitűdjeit, értékrendszerét, szubjektív percepcióit és objektív körülményeit. A szekciót az idén húsz éves ESS-nek dedikáljuk és egyrészt olyan elemzéseknek kívánunk teret adni, amelyek részben, vagy egészben az ESS által nyújtott időbeli vagy térbeli összehasonlításokat végeznek, másrészt pedig a jövőbe tekintve a komparatív survey kutatások megújulásának módszertani lehetőségeit tárgyalják. Szekciónkba várjuk azokat az előadásokat, tanulmányokat, amelyek a társadalmak válságokkal szembeni ellenállóképességét befolyásoló tényezők – mint bizalom, alapvető emberi értékek, befogadás, szolidaritás, politikai extrémizmus iránti fogékonyság - változásait elemzik időben egy-egy országban, régióban, vagy országok közötti összehasonlításban. Várjuk továbbá azokat az előadásokat, amelyek a fenti – gazdasági, politikai, környezeti - válságok társadalmi hatásait igyekeznek feltérképezni: hogyan hatottak ezek az alapvető attitűdökre, emberi kapcsolatokra, objektív életkörülményekre, illetve a társadalom szövetét meghatározó egyéb tényezőkre. Az ESS az egyik legjelentősebb európai survey, amelynek megvalósításában folyamatosan kiemelt hangsúlyt kap a módszertani kiválóság, az alkalmazott módszerek állandó tesztelése és fejlesztése. Ezért olyan előadásoknak is szeretnénk teret biztosítani, amelyek az összehasonlító kérdőíves adatfelvételek módszertani dilemmáit elemzik, illetve az egyre nehezebben fenntartható hagyományos survey módszerek megújításával foglalkoznak. A szekcióba elfogadott előadásokhoz a discussant-okat kérünk fel, ezért a írásokat (azok nem végleges, de tárgyalható verzióját) a konferencia elött kérjük leadni. A szekcióba magyar vagy angol nyelvű előadásokat egyaránt fogadunk.

 

A konferencia 2022 június 2-3 –án hibrid (személyes és online) formában tervezzük megrendezni Budapesten, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. Jelentkezni 300-500 szavas absztrakttal és a szekció megjelölésével az alábbi linket lehet:  Kit érdekel még a szociológia? Avagy lehet-e a korunk válságaira válaszolni a szociológia nélkül? 

 

Az absztraktok beküldési határideje: 2022 március 15.
 

A panellel kapcsolatos kérdésekkel a panel szervezőihez fordulhatnak: messing.vera]tk.hu. Általános kérdésekkel forduljanak a  szockonferencia@tk.hu